Tjänster

Tjänster

 

Vi vänder oss till såväl företag, offentliga aktörer som privatpersoner. Vi erbjuder tjänster inom följande områden:

Gräv- och schaktarbeten

Vi har maskiner för alla typer av schakt- och grävarbeten.

• Dammar och dikning

• Dränering

• Vägar och skogsvägar

• Tomter

• Rörläggning

• Husrivningar

• Avlopp

Vi utför även snöröjning och halkbekämpning.

 

Material försäljning

Vi tillhandahåller sand-, grus- och bergprodukter framställda i egna täkter genom sortering och krossning. Vi tillhandahåller även matjord.

Allt material levreras med våra egna lastbilar.

 

Rohdins Schakt AB Ås 330 10 Bredaryd Tel: 0371-70143 Mob: 070-203 48 26, 070-664 05 74

Kontakta oss gärna vid frågor

eller vidare info!

Rohdins Schakt AB

Adress:

Ås, Nybygget

330 10 Bredaryd

Telefon:

0371-70143

Mobil:

Anders Rohdin:

070-664 05 74

Fax:

0371-70144

E-post:

info@rohdinsschakt.se

 

© Rohdinsschakt.se